AGILE PM ®.

 

Inleiding AGILE PM ® Foundation

AGILE PM ® is een aanpak gebaseerd op DSDM Atern ® en legt focus op de projectmanagement aspecten. Deze aanpak is uitstekend te combineren met bijv. SCRUM. In deze training leert u vanuit welke filosofie en methoden gedacht én gewerkt wordt.  De training is dusdanig interactief opgezet dat u op de laatste dag het officiële AGILE PM ® Foundation van APMG kunt afleggen.

 

 • U krijgt inzicht in het DSDM Atern raamwerk, Principes en Filosofie
 • U leert de succesfactoren en het procesmodel van AGILE PM ®
 • U kent de rollen, verantwoordelijkheden en producten onderscheiden
 • U overziet AGILE PM® van uit Plannen en Beheersen
 • U kunt het AGILE PM® Foundation examen van AMPG afleggen
Deze training is met name relevant voor:

 • Projectmedewerkers
 • Teamleiders
 • (Aankomende) projectleiders
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. Echter ervaring in en met projecten is een pré.
In deze 2-daagse training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat is AGILE PM®? Waarom en wanneer zou men dit kunnen gebruiken?
 • De AGILE PM® Filosofie, Principes en Projectvariabelen?
 • Succesfactoren en het Procesmodel
 • AGILE PM® Projectmanagement
 • AGILE PM® Werkvormen en Technieken ( o.a. MoSCoW, Timeboxing, Faciliteren)
 • Oefenen met Proefexamens
Tijdens deze training staan het gebruik en de toepassing van de AGILE PM® centraal. De theorie wordt toegepast in (groeps)opdrachten waarbij de concepten concreet worden gemaakt. Er is daarbij ruimte voor reflectie op de projectmanagementpraktijk en onderlinge uitwisseling van ervaringen. Oefeningen, proefexamens en een case bereiden u optimaal voor op het examen. De gehele training wordt verzorgd door een ervaren projectmanager met een brede praktijkervaring met zowel PRINCE2® als AGILE PM®.
Voor deze training is geen specifieke voorbereiding en/of ervaring vereist. U ontvangt vooraf wel het gebruikte Engelstalige studieboek* ter bestudering. Uw studiebelasting is minimaal 20 uur bovenop de training.
U ontvangt vooraf het ( Engelstalig) studieboek: AGILE PM ® Projectmanagement Handbook v2.0.
Tijdens de training wordt tevens gebruik gemaakt van een syllabus met sheets, casuïstiek en Proefexamens (NL).
Standaard wordt voor u het schriftelijk examen (NL) AGILE PM ® Foundation van APMG aangevraagd. U kunt dit examen aansluitend aan de training afleggen. U ontvangt direct daarna een (voorlopige) uitslag die daarna bevestigd wordt met het officiële certificaat van AMPG.

DSDM® en Atern® are registered Trade Marks of Dynamic Systems Development Method Limited.

AGILE PM ® is a registered trade mark op APM group ltd.