Beinvloedingsvaardigheden.

 

U krijgt inzicht in de principes en uitgangspunten bij het hanteren van beïnvloedingsprocessen. Ook krijgt u inzicht in de manier waarop u als professional duidelijkheid kunt verkrijgen over de verwachtingen die opdrachtgevers, collega’s, medewerkers en/of andere belanghebbenden in uw dagelijkse werkzaamheden van u hebben. Het opbouwen en hanteren van een vertrouwensrelatie in managementprocessen komt neer op het bewaren van het evenwicht tussen het helder formuleren van uw eigen wensen en het achterhalen van de verwachtingen van anderen (klanten en opdrachtgevers). In deze training leert u hoe u een dergelijke vertrouwensrelatie opbouwt en hoe u die als hefboom kunt gebruiken in de dagelijkse samenwerking of in adviesprocessen.