Coaching.

 

Haax stelt persoonlijke ontplooiing en groei centraal.

Professionals, goed en deskundig in hun beroep, kunnen nog verder groeien door hun eigen belemmeringen en beperkingen te leren doorzien en te vervangen door effectieve gedachten en overtuigingen. Juist het werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling is wenselijk in een snel wisselende wereld, waar veel van je professionaliteit wordt gevraagd daarbij is coaching een uitermate geschikte werkwijze.

  • U krijgt nieuwe inzichten
  • U heeft nieuwe keuzes
  • Stappen naar de toekomst
Iedereen, die op een kruispunt is aangekomen en weer op zoek is naar richting. Mensen, die constateren dat ze niet altijd even effectief gedrag vertonen.
Afhankelijk van de leervraag, maar natuurlijk gezamenlijk samen te stellen.
Een werkwijze waar het meeste rendement uit valt te halen. Sessie’s, coaching-on-the-job en diverse andere vormen.
Afhankelijk van de leervraag, maar natuurlijk gezamenlijk samen te stellen.