Warning: Declaration of Works_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /www/wp-content/themes/elogix/functions.php on line 0 PRINCE2 - haax bv- Hans Fredriksz & Alex Swaanshaax bv

PRINCE2.

PRINCE2® FOUNDATION TRAINING

In de training PRINCE2® Foundation met examen leert u alles over de basiselementen, principes, thema’s en processen, van de PRINCE2®-methode. U bereidt zich voor op het effectief deelnemen in PRINCE2®-projecten en daarnaast voor het PRINCE2® Foundation examen. Op de laatste middag van de training wordt het PRINCE2® Foundation examen afgelegd.

 

 • U leert zich bewust te zijn van de uitgangspunten van de methodiek; de PRINCE2® principes
 • U leert het herkennen en benoemen van de meest relevante begrippen van de thema’s en het procesmodel
 • U leert dat ieder project in zijn eigen omgeving uniek is en dat daarom de aanpak op maat gemaakt moet worden.
 • U leert het sturen en bewaken van projecten binnen de kaders van de PRINCE2®-methodiek.
 • U leert zich voor te bereiden op het PRINCE2® Foundation examen
 • U kunt u het PRINCE2® Foundation examen van APMG afleggen
De training PRINCE2® Foundation met examen is o.a. geschikt voor:

 • Projectmedewerkers
 • Teamleiders
 • (Aankomende) projectleiders
Voor deze training is geen specifieke vooropleiding vereist behalve enige ervaring in het werken met en in projecten.
In deze 2-daagse training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Relatie van het project met de business case.
 • Overzicht en kenmerken van de PRINCE2®-principes, -processen, -thema’s en het op maat maken.
 • Rollen en de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden binnen een PRINCE2®-project.
 • Oefenen met proefexamens
 • Termen en definities
Tijdens de opleiding staan het gebruik en de toepassing van de PRINCE2®-methodiek centraal. De theorie wordt toegepast in (groeps)opdrachten waarbij de concepten concreet worden gemaakt. Er is daarbij ruimte voor reflectie op de projectmanagementpraktijk en onderlinge uitwisseling van ervaringen. Oefeningen, proefexamens en een cases bereiden u optimaal voor op het examen. De gehele opleiding wordt verzorgd door een ervaren projectmanager met een brede praktijkervaring met PRINCE2®.
Voor deze training is geen specifieke voorbereiding vereist. U ontvangt vooraf wel het gebruikte studieboek ter inzage.
U ontvangt vooraf het studieboek: Projectmanagement op basis van PRINCE2®.
Tijdens de training wordt tevens gebruik gemaakt van een uitgebreide syllabus met casuistiek en oefenvragen
Standaard wordt voor u het examen PRINCE2® Foundation van APMG aangevraagd. U kunt dit examen aansluitend aan de training afleggen. U ontvangt direct daarna een (voorlopige) uitslag die daarna bevestigd wordt met het officiële certificaat van AMPG.

 

PRINCE2® PRACTITIONER TRAINING
U verdiept uw kennis en vaardigheden in de PRINCE2®-methodiek. Met een succesvolle afronding van deze opleiding bent u in het bezit van een in binnen- en buitenland hoog aangeschreven projectmanagement diploma.

 

 • U bent in staat om met succes projecten te initiëren, te plannen, te monitoren en bij te sturen
 • U kunt principes, processen, en thema’s volgens de methodiek toepassen
 • U leert het project te plaatsen in een continu veranderende omgeving en de veranderingen zichtbaar te maken en te beheersen
 • U bent in staat risico’s te onderkennen en te beheersen
 • U leert om effectief te communiceren binnen een project
 • U bent in staat om goede afspraken te maken met de opdrachtgever van een project
U bent projectmanager of ambieert een functie als project manager en u heeft behoefte aan een verdieping van uw kennis van de PRINCE2®-methodiek. U wilt zich voorbereiden op het PRINCE2® Practitioner examen.
Om aan de opleiding te beginnen dient u in het bezit te zijn van een PRINCE2® Foundation-diploma. U heeft minimaal HBO denk- en werkniveau en u heeft ervaring met projectmanagement.
In deze 2×2-daagse training training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Het initiëren, plannen, monitoren en bijsturen van projecten
 • De rollen en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden binnen een PRINCE2®-project
 • De PRINCE2® Principes: Voortdurende zakelijke rechtvaardiging, Leren van ervaring, Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden, Managen per fase, Managen ‘by exception’ Productgerichte aanpak en op maat maken voor de projectomgeving
 • De PRINCE2® Processen: Opstarten van een Project, Initiëren van een Project, Sturen van een Project, Beheersen van een Fase, Managen Productoplevering, Managen van een Faseovergang en Afsluiten van een Project
 • De thema’s: Business Case, Organisatie, Kwaliteit, Plannen, Risico, Wijziging en Voortgang
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Examentraining PRINCE2® Practitioner
 • Examen PRINCE2® Practitioner op een nader overeen te komen tijdstip.
Tijdens de opleiding staan het gebruik en de toepassing van de PRINCE2®-methodiek centraal. De theorie wordt toegepast in (groeps)opdrachten waarbij de concepten concreet worden gemaakt. Er is daarbij ruimte voor reflectie op de projectmanagementpraktijk en onderlinge uitwisseling van ervaringen. Oefeningen, proefexamens en een cases bereiden u optimaal voor op het examen. De gehele opleiding wordt verzorgd door een ervaren projectmanager met een brede praktijkervaring met PRINCE2®. Het PRINCE2® Practitioner examen wordt afgenomen tijdens de laatste bijeenkomst.
Iedere studiebijeenkomst vereist ongeveer 6 tot 8 uur studievoorbereiding.
Het meest actuele studiemateriaal wordt gebruikt. Dit voldoet volledig aan de richtlijnen en exameneisen van PRINCE2®.
De opleiding PRINCE2® Practitioner biedt u de mogelijkheid om een diploma te behalen:
PRINCE2® Practitioner – diploma

 
Bezoek  hier de site van  PRINCE2® (APMG-Benelux)