Leidinggeven.

 

Leiderschap in de 21ste eeuw verschilt niet wezenlijk van leiderschap in de 21ste eeuw voor het begin van de jaartelling. Steeds gaat het om mensen te enthousiasmeren en te stimuleren om te groeien.

Enkele definities die tezamen de verschillende aspecten van leiderschap goed weergeven.

Leiderschap is een functie van kennis van jezelf, een visie die goed gecommuniceerd is, vertrouwen opbouwen bij collega’s, en het ondernemen van effectieve acties om je eigen leiderschapspotentieel te realiseren.

In essentie houdt de leiderschapsrol in: Bepalen van een duidelijke visie. Deze visie delen met anderen zodat ze deze kunnen volgen. Zorgen voor de informatie, kennis en methoden die nodig zijn om de visie te kunnen realiseren. Coördineren en in evenwicht brengen van de conflicterende belangen van alle medewerkers of belanghebbenden. Een leider staat op de voorgrond als er een crisis is en is in staat om op een creatieve manier te denken en te handelen in moeilijke situaties.