ORGANISATIEONTWIKKELING

Haax zorgt voor de complete ontwikkeling van persoon, team en organisatie.

Verandermanagement
  • Veranderprocessen begeleiden binnen organisaties.
  • Procesmanagement vanuit uw visie.
  • De leervraag, die organisaties stellen, heeft doorgaans betrekking op een verandering die nodig is om een strategische visie te implementeren.

Deze trajecten zijn succesvol omdat haax aansluit op de visie van de organisatie. Vaak vergt zo’n proces draagvlak en tijd om het in complexe Organisaties te borgen. Het zijn systemen van interacties tussen mensen met verschillende functies en verschillende belangen. Vandaar dat we tijdens Incompany trajecten veel aandacht besteden aan de achtergrond en context van een vraag. Door workshops zorgen we ervoor dat we goed op de hoogte zijn van wat er werkelijk speelt bij het management en op de werkvloer. Vaak brengen we deze beleving van de werkelijkheid weer bij elkaar en wordt dit het vertrekpunt van de verandering. We zien dit als een gezamenlijke investering van onze klanten en van onszelf. Onze programma’s worden breed gedragen en goed geïntegreerd in de rest van de organisatie. Haax gaat verder dan alleen het geven van trainingen. We starten met intakegesprekken , betrekken in latere uitvoeringen het management of specialisten.

Haax combineert trainingen en gastsprekers vanuit de organisatie en laat deze samenkomen in praktische opdrachten die de verandering vorm moeten geven.

We werken tijdens de trainingen met verrassende invalshoeken en werkvormen. Out of the box denken leidt tot andere inzichten.

Het motto van haax: Leren is fijn maar doet een beetje Pijn!

Projectmatig werken implementeren

Projectmatig werken wordt geïmplementeerd vanuit de gedachte effectiever efficiënter flexibeler en ….

Zeker allemaal waar, vaak begint het ook bij enthousiaste geïnspireerde mensen in de organisatie, soms begint het als management stijl en wordt er gestuurd op meer projectmatig werken. Allemaal uitstekende en legitieme uitgangspunten.

De invoering verloopt vaak via een gelijksoortig traject, middelen, technieken template’s en andere ICT hulpmiddelen zijn er relatief snel.Echter om te komen tot een andere aanpak, werkwijze en draagvlak vergt een ander soort inspanning.

Haax gaat uit van de vraag welke Vaardigheden Attitude en Kennis behoren bij een projectmatige aanpak en werkwijze in uw organisatie? Daar begint het veranderproces!

Aanpak Haax

Haax gaat verder dan alleen het geven van trainingen. We starten met intakegesprekken , betrekken in latere uitvoeringen het management of specialisten.