BEINVLOEDINGSVAARDIGHEDEN

PRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN

U krijgt inzicht in de principes en uitgangspunten bij het hanteren van beïnvloedingsprocessen. Ook krijgt u inzicht in de manier waarop u als professional duidelijkheid kunt verkrijgen over de verwachtingen die opdrachtgevers, collega’s, medewerkers en/of andere belanghebbenden in uw dagelijkse werkzaamheden van u hebben. Het opbouwen en hanteren van een vertrouwensrelatie in managementprocessen komt neer op het bewaren van het evenwicht tussen het helder formuleren van uw eigen wensen en het achterhalen van de verwachtingen van anderen (klanten en opdrachtgevers). In deze training leert u hoe u een dergelijke vertrouwensrelatie opbouwt en hoe u die als hefboom kunt gebruiken in de dagelijkse samenwerking of in adviesprocessen.

Resultaat
 • U kunt verschillende invloedstijlen hanteren
 • U bent zich bewust van de (politieke) omgeving en kan deze voorstellen als een krachtenveld
 • U gaat bewust om met factoren (veranderingen) die het (eind)resultaat beïnvloeden
 • U bent in staat om relatiegericht te communiceren met als resultaat een goed en blijvend contact met de klant
 • U bent in staat succesvol te onderhandelen en conflicten te hanteren
Doelgroep

De training is waardevol voor eenieder die in zijn werkomgeving direct met mensen te maken heeft. Zoals klanten, collega’s, leveranciers, teamleden of leidinggevenden. Via een gerichte training leer je je eigen invloed uit te breiden, middels effectieve communicatie.

Programma

De training bestaat uit 1 intakegesprek en 2 blokken van twee dagen, inclusief tussenliggende avond.

Intakegesprek

 • Vaststellen van de leerdoelen en starten van het leerproces
 • Bewustwording opstarten van eigen invloed en belemmeringen
 • Het herkennen van en reflecteren op persoonlijk lastige situaties

Onderwerpen in het eerste blok

 • Leren herkennen van partijen in het samenwerkingsproces en het kunnen vormgeven van deze processen
 • Herkennen en definiëren van eigen rol
 • Het hanteren van verschillende invloedstijlen, inspelen op het gedrag van anderen, invloed van anderen op het gedrag van jezelf herkennen
 • Het ontwikkelen van een professionele houding als Manager/consultant: (opr)echtheid,respect en invoelend vermogen
 • Vaardigheden ontwikkelen in het opbouwen van vertrouwensrelaties
 • Gedragsrepertoire uitbreiden in lastige situaties

Het eerste blok wordt afgesloten met het maken van concrete individuele actieplannen voor de dagelijkse praktijk.

Onderwerpen in het eerste blok

 • Tijdens het tweede blok wordt gewerkt aan de hand van de ervaringen van de deelnemers met de uitvoering van hun actieplannen in de dagelijkse praktijk
 • Het hanteren van weerstand in de relatie
 • Het hanteren van verschillende beinvloedingsstijlen, Trekken afwisselen met Duwen
 • Het herkennen en hanteren van eigen blokkerende gedachtes, gebaseerd op de RET methode
 • Vaardigheden ontwikkelen in het opbouwen van vertrouwensrelaties
 • Gedragsrepertoire uitbreiden in lastige situaties

Het tweede blok wordt afgesloten met een opdracht.

Studiewijze

Leren en zelfmanagement

De trainingen zijn gericht op persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemer. De deelnemer draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Onze werkwijze richt zich op het maximaal bereiken van de persoonlijke leerdoelen voor zover passend binnen het bestek van de training.

Action Learning

Er wordt vooral veel actiegericht geleerd. Werkvormen hierbij zijn korte theoretische inleidingen gevolgd door oefeningen die de deelnemers helpen het geleerde te vertalen naar de praktijk. Action Learning is een vorm van managementtrainingen waarin een groep deelnemers met praktijkervaring, door bespreking van dagelijkse problemen, van en met elkaar leert. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan, zijn inherent aan Action Learning. De kern van Action Learning is leren door te doen, gebaseerd op werkelijk bestaande, realistische taken en projecten (‘real-life cases’). Het leren vloeit vooral voort uit reflectie op gedane en geplande activiteiten (dus eerst doen, dan kijken hoe het ging en daarvan weer leren).

Competentie

Tijdens deze training heeft u aan de volgende competenties gewerkt:

 • Vertrouwen opbouwen en houden
 • Stevigheid tonen met behoud van de relatie Beinvloedingsvaardigheden variëren en toepassen
 • Politieke sensibiliteit