LEIDINGGEVEN

mensen enthousiasmeren en stimuleren

Leiderschap in de 21ste eeuw verschilt niet wezenlijk van leiderschap in de 21ste eeuw voor het begin van de jaartelling. Steeds gaat het om mensen te enthousiasmeren en te stimuleren om te groeien.

Enkele definities die tezamen de verschillende aspecten van leiderschap goed weergeven.

Leiderschap is een functie van kennis van jezelf, een visie die goed gecommuniceerd is, vertrouwen opbouwen bij collega’s, en het ondernemen van effectieve acties om je eigen leiderschapspotentieel te realiseren.

In essentie houdt de leiderschapsrol in: Bepalen van een duidelijke visie. Deze visie delen met anderen zodat ze deze kunnen volgen. Zorgen voor de informatie, kennis en methoden die nodig zijn om de visie te kunnen realiseren. Coördineren en in evenwicht brengen van de conflicterende belangen van alle medewerkers of belanghebbenden. Een leider staat op de voorgrond als er een crisis is en is in staat om op een creatieve manier te denken en te handelen in moeilijke situaties.

Resultaat
 • U kunt uw visie overbrengen, draagvlak creëren en motiveren
 • U heeft inzicht in uw plus- en minpunten
 • U heeft zicht op hoe u vanuit uw kwaliteiten mensen weet te bewegen
 • U kunt feedback geven en ontvangen
 • U kent uw leidinggevende stijl en past deze aan uw medewerkers aan
 • U benut effectieve technieken om uw communicatie en invloed te versterken
 • U bent een voorbeeld voor uw team in het werken vanuit vertrouwen
Doelgroep

Praktijkmensen die groepen aansturen en leiden, en zowel taak- als mens gerichte verantwoordelijkheid dragen. Zichzelf als instrument voor hun werkzaamheden willen en kunnen inzetten.

Programma

De training bestaat uit 1 intakegesprek en 2 blokken van twee dagen, inclusief tussenliggende avond.

 • Hierarchie van waarden
 • Themagecentreerde interactie
 • Leiderschap en vertrouwen
 • Cruciale gesprekken voeren
 • Teamdynamiek en synergie
Studiewijze

Leren en zelfmanagement

De trainingen zijn gericht op persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemer. De deelnemer draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces. Onze werkwijze richt zich op het maximaal bereiken van de persoonlijke leerdoelen voor zover passend binnen het bestek van de training.

Action Learning

Er wordt vooral veel actiegericht geleerd. Werkvormen hierbij zijn korte theoretische inleidingen gevolgd door oefeningen die de deelnemers helpen het geleerde te vertalen naar de praktijk. Action Learning is een vorm van managementtrainingen waarin een groep deelnemers met praktijkervaring, door bespreking van dagelijkse problemen, van en met elkaar leert. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan, zijn inherent aan Action Learning. De kern van Action Learning is leren door te doen, gebaseerd op werkelijk bestaande, realistische taken en projecten (‘real-life cases’). Het leren vloeit vooral voort uit reflectie op gedane en geplande activiteiten (dus eerst doen, dan kijken hoe het ging en daarvan weer leren).

Competentie

Tijdens deze training heeft u aan de volgende competenties gewerkt:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Taak en mensgericht leiderschap
 • Autoriteit Rolbewustzijn
 • Tactisch schakelen
 • Zelfsturing