Projectmatig werken implementeren

Projectmatig werken wordt geïmplementeerd vanuit de gedachte effectiever efficiënter flexibeler en ….

Zeker allemaal waar, vaak begint het ook bij enthousiaste geïnspireerde mensen in de organisatie, soms begint het als management stijl en wordt er gestuurd op meer projectmatig werken. Allemaal uitstekende en legitieme uitgangspunten.

De invoering verloopt vaak via een gelijksoortig traject, middelen, technieken template’s en andere ICT hulpmiddelen zijn er relatief snel.Echter om te komen tot een andere aanpak, werkwijze en draagvlak vergt een ander soort inspanning.

Haax gaat uit van de vraag welke Vaardigheden Attitude en Kennis behoren bij een projectmatige aanpak en werkwijze in uw organisatie? Daar begint het veranderproces!