SAMENWERKEN

Goede samenwerking ontstaat niet vanzelf.

Open communicatie, overeenstemming over afspraken, duidelijkheid over de taken en bevoegdheden zijn daarvoor noodzakelijk.

Anders merk je dat direct aan de sfeer in de onderlinge verhoudingen. De training Team Samen Spel maakt het mogelijk de belangrijkste aspecten van teamwork te bespreken: Wat is onze rol? Wat zijn nu eigenlijk onze doelen? Hoe hebben we de taken en bevoegdheden verdeeld? Maar ook: Hoe kijken we naar elkaar? Door deze training bent u in staat de effectiviteit en samenwerking binnen teams te verhogen.

Resultaat
 • U kent uw eigen rol in groepsprocessen
 • U weet hoe groepsdynamische processen werken
 • U kent de invloed van deze processen op het eindresultaat en de performance van het team
 • U kunt een groepsproces positief beïnvloeden richting het eindresultaat
Doelgroep

Iedereen die leiding geeft of meewerkt in (project)groepen.

Programma

De training bestaat uit twee losse dagen, inclusief huiswerkopdracht.

Studiewijze

Een werkwijze waar het meeste rendement uit valt te halen. Sessie’s, coaching-on-the-job en diverse andere vormen.

 • U herkent in welke ontwikkelingsfase uw team zich bevindt
 • U kunt vaststellen welke fase van ontwikkeling optimaal is voor uw team, gerelateerd aan de vereiste samenwerkingsorganisatie
 • U werkt doelgericht aan teambuilding U kunt stagnatie in de teamontwikkeling herkennen en oplossen
 • U weet hoe u de afzonderlijke teamleden op de juiste wijze kunt leiden en motiveren
 • U kent uw eigen sterktes in het leiding geven aan teams en u weet hoe u zich verder kunt ontwikkelen
Competentie

Tijdens deze training heeft u aan de volgende competenties gewerkt:

 • Vertrouwen opbouwen en houden
 • Stevigheid tonen met behoud van de relatie
 • Samenwerken
 • Leiding geven
 • Communicatieve vaardigheden
 • Resultaatgerichtheid