AGILE

Inleiding AGILE Foundation

AGILE is een aanpak gebaseerd op DSDM Atern ® en legt focus op de projectmanagement aspecten. Deze aanpak is uitstekend te combineren met bijv. SCRUM. In deze training leert u vanuit welke filosofie en methoden gedacht én gewerkt wordt.  De training is dusdanig interactief opgezet dat u op de laatste dag het officiële AGILE Foundation van APMG kunt afleggen.

Resultaat
 • U krijgt inzicht in het DSDM Atern raamwerk, Principes en Filosofie
 • U leert de succesfactoren en het procesmodel van AGILE
 • U kent de rollen, verantwoordelijkheden en producten onderscheiden
 • U overziet AGILE van uit Plannen en Beheersen
 • U kunt het AGILE Foundation examen van AMPG afleggen
Doelgroep

Deze training is met name relevant voor:

 • Projectmedewerkers
 • Teamleiders
 • (Aankomende) projectleiders
Programma

In deze 2-daagse training worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Wat is AGILE? Waarom en wanneer zou men dit kunnen gebruiken?
 • De AGILE Filosofie, Principes en Projectvariabelen? Succesfactoren en het Procesmodel
 • AGILE Projectmanagement
 • AGILE Werkvormen en Technieken ( o.a. MoSCoW, Timeboxing, Faciliteren)
 • Oefenen met Proefexamens
Studiewijze

Tijdens deze training staan het gebruik en de toepassing van de AGILE centraal. De theorie wordt toegepast in (groeps)opdrachten waarbij de concepten concreet worden gemaakt. Er is daarbij ruimte voor reflectie op de projectmanagementpraktijk en onderlinge uitwisseling van ervaringen. Oefeningen, proefexamens en een case bereiden u optimaal voor op het examen. De gehele training wordt verzorgd door een ervaren projectmanager met een brede praktijkervaring met zowel PRINCE2® als AGILE.

Studievoorbereiding

Voor deze training is geen specifieke voorbereiding en/of ervaring vereist. U ontvangt vooraf wel het gebruikte Engelstalige studieboek* ter bestudering. Uw studiebelasting is minimaal 20 uur bovenop de training.

Studiemateriaal

U ontvangt vooraf het ( Engelstalig) studieboek: AGILE Projectmanagement Handbook v2.0.
Tijdens de training wordt tevens gebruik gemaakt van een syllabus met sheets, casuïstiek en Proefexamens (NL).

Certificaat

Standaard wordt voor u het schriftelijk examen (NL) AGILE Foundation van APMG aangevraagd. U kunt dit examen aansluitend aan de training afleggen. U ontvangt direct daarna een (voorlopige) uitslag die daarna bevestigd wordt met het officiële certificaat van AMPG.

 • Aanspreken
 • Luisteren
 • Probleemanalyse
 • Zelfsturing

DSDM® en Atern® are registered Trade Marks of Dynamic Systems Development Method Limited.

AGILE is a registered trade mark op APM group ltd.