Over ons.

 

Formule van haax
Vertrouwen = Relatie x Reputatie

Een duurzame Relatie, die zwaar weer kan trotseren;
Een Reputatie gebaseerd op een professionele houding

 

Haax staat voor de manier van trainen, opleiden en leren. Haaks op de traditionele aanpakken, uitgangspunten en invalshoeken. Onze stijl kenmerkt zich door passie en een onconventionele manier van werken.  Confronterend, respectvol en met veel humor. De vonk van passie & bezieling slaat over!

 


Hans Fredriksz

Mijn kracht als trainer zit hem in een aanstekelijk enthousiasme voor mensen en resultaten halen. Niet voor niets heb ik voor het vak projectmanagement een passie. Juist in projecten werk je samen met elkaar aan concrete resultaten waar je trots op wilt en kunt zijn. Het verraderlijke zit hem in het feit dat projecten altijd een verandering met zich meebrengen, en daarbovenop beperkt in tijd en geld.  De ervaring leert dat niet iedereen direct een voorstander is van veranderingen. Men kijkt hier tegenop en het wordt vaak als ‘moeilijk’ of ‘lastig’ ervaren.

Mijn werkwijze kenmerkt zich in het vermogen om ‘moeilijke’ dingen ‘makkelijk‘ te maken. Ik kan mij verplaatsen in ‘de ander’ door het  koppelen van theorie aan zijn/haar dagelijkse praktijk.  Op deze manier maak ik  ‘moeilijke of taaie stof’ zodanig toegankelijk dat ik regelmatig een ‘aha’  hoor. Hierdoor voelt men zich zelfverzekerder en is op deze manier een onderdeel van de verandering .


Alex Swaans

Als  trainer ben ik in staat mensen te raken en in beweging te zetten. Hierdoor kan ik de Persoonlijke ontwikkeling ondersteunen waardoor mensen hun invloed en eigen verantwoordelijkheid vergroten, zodat zij meer vat en sturing op hun eigen bestaan krijgen.

Het uiteindelijke doel is het opstarten, stimuleren en ondersteunen bij anderen van de persoonlijke groei, die ik zelf ook heb doorgemaakt door de jaren heen en als zeer mooi en waardevol heb ervaren.

Uit mijn ervaring breng ik enerzijds de zachte componenten uit de groepsdynamica van de jeugdhulpverlening, anderzijds het rationele business-case denken van Projectmanagement en Consultancy in het internationale bedrijfsleven bij elkaar.

Mijn toegevoegde waarde ligt op het grensgebied Hard/Zacht binnen management. Via groepsdynamische processen veranderingen realiseren bij individuen en de organisatie.

Bezoek ook mijn website Swanlake63 TAC

In HAAX  hebben wij  de samenwerking gezocht om continuïteit te kunnen waarborgen. Tevens kunnen wij door bundeling van netwerken adequater andersoortige expertise aanbieden ten bate van onze opdrachtgevers. We doen dit in nauwe samenwerking met onze business-partners en specialisten.